مقاله 17
 • کولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرف

  این یک عکاسی بداهه است… شاید دیگر وقت آن گذشته که برای عکاسی فقط دکمه دکلانشور دوربین را فشار ...

 • قاب ماندگار  Durable frame

  چه می خواهم چه می جویم چه می بینم چه می دانم چراهای معمایی که باز افتاده در جانم من آن تصویر پور نور ...

 • بُعد چهارم - Fourth dimension

  آیا جهان ما یک جهان یک بُعدی است؟ یک بُعدی به معنی وجود یک توانایی حرکت و یا قدرت حرکت در یک راستا ا ...

 • آدم ها People

  عکاسی به همان میزان که امکانات فناورانه و ناخودآگاهانه‌ای را برای فرایند «ثبت عینی» به عکاس می‌دهد، ...

 • مجموعه هشتم                 The eighth collection

  مجموعه¬ی هشتم را می¬توان جزو آثار فرم¬گرا دانست. بدین معنا که در وهله¬ی اول آنچه اهمیت دارد نه سوژه¬ ...

 • نخل

  مجموعه عکس نخل حکایت بدرقه کنندگانی است که از دل تاریخ بر گرد مداری به بلندای چهار قرن، پاره های مرد ...

 • اسلایدشو مجموعه ی بعد از واقعه

  این اسلایدشو روایت موسیقایی مجموعه ی بعد از واقعه است. ...

 • درخت بلوط

  عکاسی به ذات خود، هنرِ ثبتِ ذهنِ خلّاقِ خالقِ اثر است ...

 • فریم چهارم

  امر والای کانت در مجموعه ی بعد از واقعه ...

 • فریم سوم

  عکاسی اکسپریمنتال یک نوع خالی بودن متن عکس، از قانونمندی های عکاسی است . ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده