منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

قاب ماندگار Durable frame

چه می خواهم چه می جویم چه می بینم چه می دانم

چراهای معمایی که باز افتاده در جانم

من آن تصویر پور نورم ولی در قاب بشکسته

در اوج نامرادی ها میان رنج پیوسته

بپا خیزد صدای من طنین ناله های من

درین بن بست بی عشقی درین طنازی آهن

ندارم طاقت گفتن توان بودن و دیدن

همین آوا بماند یادگار ماندگار از من

شعر: محمدرضا لطفعلی آینه (دل نواز)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط