منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
کولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرف

کولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرف

این یک عکاسی بداهه است… شاید دیگر وقت آن گذشته که برای عکاسی فقط دکمه دکلانشور دوربین را فشار دهیم، اینجاست که راه عکاسان از هم جدا می شود و آنهایی به سرمقصدِ معلوم می رسند که در حین فشردن دکمه ی دکلانشور یا بهتر بگویم قبل از آن، عکس را به عنوان یک تصویر ...
بیشتر بخوانید
قاب ماندگار   Durable frame

قاب ماندگار Durable frame

چه می خواهم چه می جویم چه می بینم چه می دانم چراهای معمایی که باز افتاده در جانم من آن تصویر پور نورم ولی در قاب بشکسته در اوج نامرادی ها میان رنج پیوسته بپا خیزد صدای من طنین ناله های من درین بن بست بی عشقی درین طنازی آهن ندارم طاقت گفتن توان ...
بیشتر بخوانید
بُعد چهارم - Fourth dimension

بُعد چهارم – Fourth dimension

آیا جهان ما یک جهان یک بُعدی است؟ یک بُعدی به معنی وجود یک توانایی حرکت و یا قدرت حرکت در یک راستا است، جلو و عقب. همین . Is our world a one-dimensional world? One-dimensional means the ability to move or the power to move in one direction, back and forth. This .
بیشتر بخوانید
آدم ها  People

آدم ها People

عکاسی به همان میزان که امکانات فناورانه و ناخودآگاهانه‌ای را برای فرایند «ثبت عینی» به عکاس می‌دهد، برای او قدرت «انتزاعی کردن»  سوژه را نیز فراهم می‌آورد. عکاس می‌تواند با نزدیک شدن بیش از حد به سوژه (این نزدیکی در همان حال که فیزیکی است وجه مفهومی نیز می‌یابد) هویت قراردادی را زایل و هویتی ...
بیشتر بخوانید
نخل

نخل

مجموعه عکس نخل حکایت بدرقه کنندگانی است که از دل تاریخ بر گرد مداری به بلندای چهار قرن، پاره های مردانگیشان بر دوش تا همین حوالی راه پیموده اند. حکایت ظفرمندی راست کرداری ست در ردای نخلی به هیئت سرو، که بر فراز شانه های مردمی مویه گر می رود تا جاودانه شود .
بیشتر بخوانید